SVP

Hippisch Centrum Dordrechten de Stichting Veilige Paardensport

Hippisch Centrum Dordrecht is aangesloten bij Stichting Veilig Paardrijden (ook wel Stichting Veilige Paardensport genoemd of kortweg SVP). De stichting is opgericht door de FNRS, KNHS, Stichting Recreatie Ruiter en Consument en Veiligheid. Dit om door middel van onderzoek en uitgifte van het veiligheidscertificaat te waarborgen dat paardensport op een veilige manier wordt beoefend.

Certificaat

Het certificaat van SVP, heeft als doel de consument (ruiter) te laten weten dat een accommodatie voldoet aan bepaalde basisvoorwaarden voor de veilige beoefening van paardensport.

Zo worden er zeer hoge eisen gesteld aan bouwtechnische aspecten zoals de hoogte van de rijbaan en de breedte van de in- en doorgangen waar paard en ruiter doorheen moeten. Ook moet er volgens de SVP altijd een BHV-er aanwezig zijn op het terrein, is het rijden met een veiligheidshelm verplicht gesteld, en moeten er gediplomeerde instructeurs in dienst zijn van het bedrijf. Ook het onderhoud van het harnachement (zadels, hoofdstellen en tuigage) en een ongevallenregistratie moeten up-to-date zijn.

Hippisch Centrum Dordrecht en SVP

Hippisch Centrum Dordrecht heeft van de SVP het certificaat mogen ontvangen. Dit houdt in dat wij paardensport op een zeer veilige manier aanbieden en dat ruiters en paarden zo min mogelijk het risico op ongevallen lopen. Wij zijn dan ook erg blij dat Stichting Veilig Paardrijden ons dat certificaat  heeft kunnen geven !

Extra maatregelen

Hippisch Centrum Dordrecht is van mening dat veiligheid boven alles komt. Zo hebben wij, naast de eisen die SVP stelt, ook nog extra maatregelen genomen om de veiligheid van ruiter een paard te garanderen. Alle paardenstallen en –boxen zijn van het beste materiaal gemaakt en worden regelmatig gecontroleerd op gebreken. Ook de omheiningen van de weide en paddocks worden regelmatig nagelopen op gebreken en zo nodig direct gerepareerd.

Er is een BHV plan geschreven en getoetst, het personeel is BHV opgeleid en materialen als blusdekens, brandblussers en verbandkoffers worden jaarlijks op hun actualiteit gecontroleerd. Gereedschappen als rieken, bezems en scheppen hebben hun vaste veilige plek op poetsplaatsen en in de bezemkasten.

Verder hanteren wij strenge regels met betrekking tot de brandveiligheid. Zo mag er op het terrein niet gerookt worden; alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen. Ook worden er regelmatig trainingen gehouden in de evacuatie van mens en dier, in geval van brand. Zo weet al ons personeel en de vrijwilligers wat er gedaan moet worden, indien er brand uitbreekt.